Hizmetlerimiz

About

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Bağımsız Denetim Hizmetleri

Halka açık şirketler, Aracı kuruluşlar – Aracı kurumlar, Yatırım fonları, Yatırım ortaklıkları ve Portföy yönetim şirketlerinin yıllık ve ara dönemlere ilişkin yasal düzenlemelere göre bağımsız denetimlerini gerçekleştirmekteyiz.

Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Göre Denetim Hizmetleri

Sermaye Yeterliliği Tablolarının Bağımsız Denetimi

Halka Arz İşlemleri

Kredi Kuruluşlarınca İstenen Bağımsız Denetim ve Raporlar

Enerji Piyasası Mevzuatına Göre Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Finansal Tablolarının Denetimi ve Raporlanması

Banka ve/veya Kredi Veren Kuruluşlarca Talep Edilen Bağımsız Denetimler

Gümrük Müsteşarlığı A,B ve C Sınıfları Onaylanmış Kişi Statüsü Belgelerine Yönelik Denetimler ve Raporlanması,

Yabancıların Vergilendirilmesine Yönelik Yapılan Denetimler

Hisse Senetlerinin Değerlemesine Yönelik Denetim Hizmetleri

—————————————————————————-

Bağımsız denetim hizmetleri hakkında bilgi almak için;

bilgi@arilar.com.tr | +90 (224) 211 42 27

 

Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş dünya çapında bir bağımsız muhasebe ve danışmanlık firmaları ağı olan Nexia International üyesidir.

Nexia International Limited does not deliver services in its own name or otherwise. Nexia International Limited and the member firms of the Nexia International network (including those members which trade under a name which includes the word NEXIA) are not part of a worldwide partnership. Nexia International Limited does not accept any responsibility for the commission of any act, or omission to act by, or the liabilities of, any of its members. Each member firm within the Nexia International network is a separate legal entity.
Yasal | Gizlilik Bildirimi | Disclamer  Aydınlatma Metni | KVKK Politikası